Gevorderden

Studenten die vorig jaar de beginnerscursus gedaan hebben, of al wat van bridge weten, kunnen meedoen aan de gevorderdengroep. Deze begint op donderdag 29 september om 19.30 uur in het BridgeHuis. Dobbelmanweg 148 in Nijmegen.

1 Response to Gevorderden

 1. Maarten says:

  BT2 tegenover H9.

  Op de cursus van 8 oktober kwam bij de gevorderden een spel voor waarin je in je hand BT2 hebt en op tafel H9. Na afloop van het spel heb ik er wat over uitgelegd. Maar in deze kaartcombinatie zit nog veel meer. Ik zal daar hier verder over uitweiden.

  Deze combinatie kun je op 3 heel verschillende manieren uitspelen. En elke manier heeft op de tegenstanders een ander effect. Probeer vanuit de tegenstanders te kijken waar de leider mee bezig is wat je zou doen.

  1a- Je zit voor de dummy met A873 (op tafel H9) en de leider speelt de boer voor. Het lijkt erop dat de leider de vrouw eruit wil snijden en je zult dus vaak klein leggen zodat partner de vrouw kan nemen en de heer op tafel onder jouw aas valt.
  1b- Maar nu heb je V873 (op tafel H9) en de leider speelt de boer. De regel honneur op honneur geldt hier wél omdat partner de tien kan hebben en je legt dus de vrouw, die via de heer waarschijnlijk voor het aas van partner zal zijn.

  2a- Je zit nog steeds voor de dummy met A873 (op tafel H9) en de leider speelt de tien voor. Nu lijkt het erop dat partner de boer en de vrouw heeft en je beste kans lijkt om de aas niet te leggen zodat de leider het nog fout kan doen. (De kans daarop is niet zo groot overigens.) De aas duiken is alleen heel erg fout als de leider een singleton heeft of als de leider deze heer als een snelle entree naar dummy nodig heeft om bijvoorbeeld een verliezer weg te gooien of een snit te nemen. Vaak kun je aan de bieding en de andere kaarten in dummy wel zien of dat waarschijnlijk is of niet.
  2b- En met V873, op tafel H9 speelt de leider de tien voor. Je zet partner op de boer en eventueel het aas. Duiken lijkt aangewezen (maar maakt in de praktijk bij veel zitsels niets uit).

  3a- Wederom A873en op tafel H9 maar nu speelt de leider de 2. dit ruikt er heel erg naar de leider snel in dummy wil komen met deze heer. Voordat je de aas legt moet je gaan beredeneren waarom dat zo is. Heeft de leider oversteek problemen? Wil hij een vuiltje weggooien of wil hij snijden? Kan hij een singleton hebben? Vaak zul je in deze situatie de aas toch maar leggen, maar soms is duiken beter.
  3b- Ten slotte V873 met op tafel H9 en de leider speelt de 2. Je hebt niets in te brengen en speelt ‘gewoon’ 2e hand laag en kijkt wel wat er gebeurt.

  Dus: de boer wordt vaak gedekt als rechts de vrouw heeft en de tien wordt vaak gedoken. Een kleintje lokt vaak de aas uit terwijl de vrouw vaak wordt gedoken. Algemener: de hoogste van 2 honneurs wordt vaak gedekt maar de laagste wordt vaak gedoken. Daar kun je dus als leider gebruik van maken. Als je het aas eruit wilt hebben (als die goed zit) om later naar dummy te komen met de heer, speel de 2. Als je wilt weten waar de vrouw zit, speel de boer. Als je wilt voorkomen dat links makkelijk aan slag komt, speel de tien.

  Laten we eens kijken naar wat je mag verwachten van BT2 tegenover H9 aan slagen. In het slechtste geval valt de heer onder de aas en de boer onder de vrouw. Dan is je tien wel hoog. Worst case scenario is dus 1 slag. Als we aannemen dat het niet supergunstig voor je zit dan zal het normaal gesproken ook daarbij blijven. (Supergunstig is V sec bij iemand of vrouw dubbel voor de heer. Maar in die gevallen heeft de andere tegenspeler Aas-zesde of Aas-vijfde en kan misschien die speler in het bieden of in eerdere slagen dit al verraden hebben.)

  Ik beweer dat in alle andere gevallen de tegenspelers je met goed tegenspel altijd maar op 1 slag kunnen houden. Hoe het ook zit.
  Ik onderscheid weer 4 gevallen; AVx voor, AVx achter, Axx voor met Vxx achter en Axx achter met Vxx voor.
  AVx voor: Als je klein legt en de heer wordt gelegd krijg je later de aas en de vrouw. Als de heer niet wordt gelegd valt de heer onder de aas en is daarna de vrouw vrij. Als je de aas legt krijg je later nog de vrouw. Alleen de vrouw spelen kost een slag.
  AVx achter: de heer wordt genomen met de aas, maar BT is later nog een slag.
  Axx voor, Vxx achter: Als de aas niet wordt gelegd en de heer houdt, zijn daarna A en V twee slagen. Als de aas wel wordt gelegd, wint de volgende keer de heer en daarna de vrouw.
  Axx achter, Vxx voor: de vrouw wordt gedoken en of de heer nu wel of niet wordt gelegd; de heer valt onder de aas en de vrouw maakt de derde slag.

  Als het je lukt om de vrouw en dummy’s heer te in dezelfde slag te laten bijspelen, heb je alleen maar de aas als verliezer en heb je 2 slagen in die kleur. Maar we zagen net dat je door te kiezen welke kaart je uit je hand speelt de linkertegenstander kunt verleiden om de vrouw te vroeg te spelen. Als je wilt dat ze dekken (en dat wil je hier in het voorbeeld) dan doe je dat door de eerste keer de boer te spelen. Als de vrouw voor de heer zit (en het aas erachter) dan lukt het je vaak om op die manier je verliezers in die kleur tot 1 te beperken. Merk op dat als de boer niet wordt gedekt met de vrouw je dan maar 1 slag maakt.

  Dus: Maak gebruik van aangrenzende honneurs in je hand door de tegenstanders te verleiden te dekken of te duiken.

Geef een reactie